A A A
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021
 

Dane dotyczące kalendarza szkolnegodostępne na stronie MEN (czytaj tutaj...)

 

Dane na temat terminów egzaminu ósmoklasisty dostępne na stronie CKE (czytaj tutaj ...) (str 3)

 

 Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych, w których organizuje się zajęcia opiekuńcze dla dzieci korzystających ze świetlicy: 

14 października 2020 – Dzień Edukacji Narodowej  

02 listopada 2020 – ustalony przez radę pedagogiczną 

04 stycznia 2021 - ustalony przez radę pedagogiczną 

05 stycznia 2021 - ustalony przez radę pedagogiczną 

25 marca 2021 - rekolekcje 

26 marca 2021 – rekolekcje

25 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

26 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

28 maja 2021 - ustalony przez radę pedagogiczną 

04 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele 

 

 Dni, w których ustala się opiekę dla uczniów korzystających ze świetlicy:

23, 28, 29, 30, 31 grudnia 2020 oraz 1, 2, 6 kwietnia 2021

 

Informacja o godzinach funkcjonowania świetlicy w dni wolne od zajęć edukacyjnych dostępna będzie na stronie świetlicy po 30 września 2020

 

 

 

 

 

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo

czarna 4

cc